Vispārīgie noteikumi

Šajā Privatuma politikā ir aprakstīts, kā mēs veicam personas datu apstrādi. Mūsu mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Informējam, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Interneta vietnē april-properties.lv  (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis (turpmāk – Pārzinis) ir April Properties SIA (turpmāk – April Properties), reģistrācijas numurs: 40103781538, Jāņa Daliņa iela 8 - 59, Rīga, LV-1013, tālrunis: +371 28 905 333, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apstrādājot personas datus April Properties ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Apmeklējot Vietni, ievadot tajā savus personas datus vai nosūtat tos uz norādīto Pārziņa e-pasta vai juridisko adresi Jūs piekrītat, ka jebkura Jūsa sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai privātuma politikai.

Personas datu apstrāde

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā support.google.com. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: tools.google.com.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai datu Pārzinis, un tie netiek izpausti trešajām personām, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata personas datu apstrādei.

Pārzinis arī apstrādā pamatinformāciju par klientu vai potenciālo klientu: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, (e-pasta adrese, tālruņa numurs).

Pārzinis pamatā iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) vai tā pilnvarotās personas sniegto informāciju par sevi.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, personas norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Fiziskai personai ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt labot neprecīzus personas datus, pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus, atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja piemērojams.

Iebilduma gadījumā April Properties veiks visas pamatotās darbības, lai to atrisinātu.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, personai pēc izvēles ir jāiesniedz:

  • rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts SIA April Properties, vai,
  • iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts SIA April Properties un nosūtīts uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

April Properties ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas Vietnē april-properties.lv 

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 1.decembra.